Eco Travels

2018 Challenge | My Year Without Shopping

2018 Challenge | My Year Without Shopping

You can never get enough of what you don’t need to make you happy.

~Eric Hoffer

Yes, you got it right. No Shopping for a Year!

Embracing minimalistic philosophy and choosing quality over quantity made me realise that I own much more than I actually need. Also, investing in experiences rather than things makes our family much happier! We want to travel, experience and discover more and more. And we still want to increase our savings (we are saving for one very special family purchase at the end of the year). Therefore, I decided to give up on spending money on things for a year, so we can not only spend more on experiences but save more money too.


Taip, jūs supratote teisingai. Jokio shopping’o visus metus!

Susipažinus su minimalizmo filosofija ir pradėjus rinktis kokybę vietoj kokybės, supratau, jog aš turiu tikrai daugiau negu reikia. Be to, mūsų šeima jaučiasi daug laimingesnė pinigus išleisdama ne daiktaims, o patirtims. Mes norime keliauti, pamatyti, patirti daugiau ir daugiau! Ir neskaitant to, dar norime ir padidinti santaupų kiekį (metų gale planuojame labai ypatingą šeimos pirkinį). Todėl nusprendžiau 2018-aisiais iškelti sau iššūkį ir visus metus susilaikyti nuo daiktų pirkimo. Taip, galėsime ne tik daugiau investuoti į patirtis, bet ir daugiau sutaupyti.

2018 Challenge | My Year Without Shopping

While the idea of buying absolutely nothing for an entire year is nice in theory, it is also unrealistic.  You still have to buy food and pay bills. Therefore I came up with my own rules. Shopping ban applies to material items, however, there are some exceptions:

  • Ban doesn’t apply to shopping on essentials such as food or hygiene products. We can buy shampoo, toothpaste etc, but only after we’d run out of what we had.
  • Ban doesn’t apply to experiences. After all, experiences are one of the reasons we are banning shopping on material items!
  • Ban doesn’t apply to replacing honesty and legitimately essential that falls to pieces and there is no duplicate item available at home.  So let’s say if my husband’s office shoes are worn out, obviously he cannot show up in the office with his running shoes! In this case, he is allowed to buy a new pair of shoes. (My husband agreed to join the challenge only with this exception).
  • Ban doesn’t apply to buying gifts. Being on a Shopping Ban challenge doesn’t mean I have to give up my social life. If I or my daughter are invited to a birthday party we won’t show up without a present. Ban applies to buying something for us, not other people. (Friends, you can still invite me to your birthday party!)

Nors idėja visus metus absoliučiai nieko nepirkti yra graži, tačiau nereali. Vistiek reikia pirkti maistą, apmokėti sąskaitas. Todėl sukūriau tam tikrai taisykles. Shopping’o draudimas galioja visiems materialiams daiktams, su keletu išlygų:

  • Draudimas negalioja esminiams poreikiams, tokiems kaip maistas, higienos prekės. Galime pirkti pvz šampūną, dantų pastą, tačiau tik tuomet, kai bus sunaudota tai, kas yra namuose.
  • Draudimas negalioja patirtims. Galų gale, juk daiktų nepirkti nusprendėme tam, kad galėtume investuoti į patirtis!
  • Draudimas negalioja batų ar drabužių pakeitimui – tokių, kurie tapo visiškai netinkami dėvėti, be kurių negalime apsieiti ir kurių dublikato nėra namuose. Na pavyzdžiui, jeigu suplyš vieninteliai turimi vyro ofisiniai batai, jis su kedais į darbą eiti negali. Tokiu atveju, vyras gali įsigyti naujus darbinius batus. (Vyras iššūkyje dalyvauti sutiko tik įtraukus šią išlygą).
  • Draudimas negalioja dovanų pirkimui. Priimti Metai be Shopping’o iššūkį yra viena, tačiau atsisakyti socialinio gyvenimo jau kas kita. Jeigu aš, ar mano dukrytė bus pakviesta į gimtadienį, tikrai neisim ten be dovanos. Draudimas pirkti, galioja mums – daiktų negalime pirkti sau, bet ne kitiems. (Draugai, mane vis dar galite kviesti į gimtadienius!)

2018 Challenge | My Year Without Shopping

Just to let you know, we haven’t prepared for this challenge buying things stocking up things in advanced. We stared the challenge simply as we are. The idea of a Year Without Shopping is not only to save money and reduce clutter but to be more creative and eco-friendly too. We will try to fix, reuse, upcycle. I want to see where this challenge will lead me, what my discoveries will be, how I will change. And here we go.  From the 1st of January 2018, I am officially on a Shopping Ban for a year – I cannot buy any clothes, shoes, make-up, skincare, home decor items, accessories. I know I can use my time, money, and energy in better ways.  Every month I will share a Monthly Review to let you know how it goes! You can subscribe via email to get the updates or simply follow me on Facebook or Instagram. Wish me luck!


Year Without Shopping idėja yra ne tik sutaupyti pinigų, gyventi paprastai ir minimalistiškai, bet ir tapti kūrybiškesniais, dar draugiškesniai aplinkai. Daiktus taisysime, išradingai pernaudosime, atnaujinsime. Noriu pamatyti, kur šis iššūkis mane nuves, kokie bus mano atradimai bei pokyčiai. Ir štai, nuo 2018m. Sausio 1 d. visus metus nieko neperku – jokių suknelių, batelių, kosmetikos, namų apyvokos daiktų ar dekoro, papuošalų.  Aš žinau, kad savo laiką, pinigus ir energiją galiu panaudoti geresniais būdais. Kiekvieną mėnesį su jumis pasidalinsiu mėnesio apžvalga su detalėmis kaip mums sekėsi. Kas nenorite pražiopsoti, prenumeruokite savaitines naujienas el.paštu arba tiesiog sekite La Pepa Facebook’e ar Instagram’e. Na, ir palinkėkite man sėkmės!

Love,

E.

2

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence

The New Year is just around the corner, and many people are indulging in retrospection and reevaluating some of their life choices. New Year’s Eve is a time to celebrate the start of something new and make changes for the better life. I have never been a New Year’s resolution person until a few years ago when together with my husband we made a list (you can read a full post on our first New Year’s Resolutions list here). Completely for fun! All year it was hanging on a fridge (as a reminder!).  After a year we enjoyed looking at our old list and ticking things we achieved so much, that we made a new one! And it became our tradition. Which is good, because we all need to find some time for a reflection and press a reset button. But there were a few resolutions that changed our lives in essence…


Naujieji Metai jau visai šalia. Daugelis žmonių paskutinėmis metų dienomis apgalvoja savo gyvenimo pasirinkimus ir sprendimus. Naujų metų išvakarės – metas švęsti naują pradžią ir apgalvoti pokyčius, kurie pasuktų gyvenimą geresne linkme. Nors niekada nesudarinėjau naujų metų pažadų sąrašo, prieš kelis metus, Naujųjų išvakarėse, su vyru begurkšnojant vyną, visai nerimtai ėmėm ir surašėm savo Naujų Metų pažadus bei iššūkius (visą įrašą apie pirmąjį mūsų pažadų sąrašą galite rasti čia). Visus metus sąrašas kabojo ant šaldytuvo – kad visada būtų prieš nosį. Praėjus metams, mums taip patiko dėti varneles prie išpildytų pažadų, kad sudarėme naują sąrašą! Ir visai netikėtai, tait apo mūsų tradicija. Sakyčiau tai visai naudinga tradicija, nes mums visiems verta kartais sustoti, pagalvoti ir paspausti reset mygtuką. Tačiau vieni pirmųjų naujametinių pažadų pakeitė mūsų šeimos gyvenimą iš esmės…

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

Love  experiences rather than things

Life in the 21st century is a fast-paced, consumer-oriented experience where media surrounds us at all times enforcing the idea that happiness is a matter of buying: the newest phone, the best car, the trendiest clothes. It’s like a racing to buy more happiness! It feels so freeing to escape these races and do what really makes you happy! I don’t care how new my phone is, I prefer to spend money on experiences rather than material items as it makes me happier and I feel the money was better spent. The thrill of purchasing things fades quickly but the joy and memories of experiences, from epic adventures to minute encounters, can last a lifetime.

The first resolution on our first New Years’ resolutions list was “Love experiences rather than things”.  That was the best decision ever! Instead of buying things, we started to invest in experiences. Instead of birthday presents, we started giving time to each other.  Travels to other countries, weekend getaways, trips to other cities, National Trust properties, theatre, museums, a simple walk in a park or forest, hiking, camping… We made so many unforgettable memories! I feel very grateful for the year we had.


Gyvenimas 21-ajame amžiuje yra ypatingai greito tempo ir orientuotas į besaikį vartojimą. Iš visų pusių mus atakuoja žinutė, kad savo laimę galime nusipirkti: naujas telefonas, geriausia mašina, madingi drabužiai. Tai tarsi rungtynės, kas nusipirks daugiau laimės! Kokia išlaisvinanti patirtis yra pasitraukti iš šių rungytnių ir daryti tai, kas iš tikrųjų kelia laimę. Man nesvarbu koks mano telefonas, man svarbiau pinigus išleisti patirtims, nes jos man suteikia daugiau laimės ir jausmą, kad pinigai išleisti vertingai. Džiaugsmas nusipirkus naują daiktą greitai išblėsta, tačiau atsiminimai ir patirtys, išlieka visam gyvenimui!

Taigi, pirmasis punktas mūsų pirmajame Naujametinių pažadų saraše buvo “Mylėti patirtis, o ne daiktus”. Tai buvo vienas geriausių mūsų šeimos sprendimų! Vietoj gimtadienio dovanų, dovanojame vienas kitam laiką. Kelionės po skirtingas šalis, savaitgalio išvykos, apsilankymai kituose miestuose, teatras, muziejus, paprasti pasivaikščiojimai po parkus ir miškus, kopimas į kalnus, stovyklavimas… Kiek daug neįkainojamų prisiminimų! Esu nepaprastai dėkinga šiems metams už juos.

Buy 1 item a month

Within a year we visited Germany twice, France and Switzerland where we had the most fun Mountains Experience! We had an amazing family holiday in Lithuania, a weekend getaway in Bluestone, enjoyed camping with friends in Exmouth, hiking in Cheddar Gorge, visited lots of National Trust properties (we have a National Trust membership) and so many more trips and attractions! Many people think that you need so much money for it, but we not only travelled a lot but saved more than usual too! How? We simply stopped buying unnecessary things and limited to 1 item a month! If I buy, let’s say a skirt this month, that’s it, I cannot buy anything else. The rule doesn’t apply to such things that you really need – like food, toothpaste etc. It was a challenge at the beginning, but later it helped me to get rid of impulsive buying and saved so much money! People spend so much on a useless stuff. Do you really need another one dress with flowers print, just because it’s beautiful? Every time before I buy, I ask myself “Do I really need it? Do I really want it?“.  I don’t feel like I forbid myself to buy something, I feel there is a better way to spend my money.

 Where has the money gone? This is a common problem many people have. They cannot remember buying something but somehow money disappears from their account. When you are on a Buy 1 item a month challenge it helps to evaluate the way you spend your money and understand where you actually spend your money (usually for useless stuff). They say it takes 21 days to change a habit or to adopt a new one. Well, it took some more for us to adopt the habit to buy 1 item a month, but after three years I feel like I am completely in control of my shopping habits. We never go to spend some time in a shopping centre, I never buy impulsively and we save a lot of money that we can invest in experience or simply add to our savings account. I choose quality over quantity and adore minimalism – less stuff, more fresh air to breath.


Per metus mes aplankėme Vokietiją du kartus, Prancūziją ir Šveicariją, kurioje didžiausią įspūdų paliko apsilankymas Alpių Top of Europe. Vasarą džiaugėmės nuostabiomis atostogomis Lietuvoje su artimaisiais, Anglijoje su draugais stovyklavome Exmouth regione, poilsiavome Bluestone, kopėme į kalnus Cheddar Gorge, aplankėme daugybę National Trust vietų (mes turime išsipirkę NT narystę) ir dar galybė smagių veiklų. Daugelis žmonių mano, kad tam reikia daug pinigų, tačiau mes ne tik daug keliavom neišleisdami daug, bet dar ir sutaupėm. Kaip? Tiesiog nustojom pirkti nereikalingus daiktus, kuomet prieš kelis metus į pirmą savo pažadų sąrašą įtraukėm iššūkį – pirkti tik vieną daiktą per mėnesį. Jeigu šį mėnesį, tarkime pirkau sijoną, reiškia daugiau nieko sau neperku. Žinoma, taisyklė netaikoma būtiniems dalykams, tokiems kaip maistas, dantų pasta ir t.t. Iš pradžių, tai buvo gana didelis iššūkis, tačiau vėliau išmokau susilaikyti nuo impulsyvių pirkimų ir sutaupyti tikrai daug pinigų. Na, ar tikrai jums reikia dar vienos gėlėtos suknelės, nes ji tiesiog graži? Kiekvieną kartą prieš perkant ką nors paklausiu: Ar tikrai man to reikia? Ar tikrai aš to noriu? Aš nebesijaučiu taip, lyg drausčiau sau kažką, aš tiesiog suvokiu, kad pinigus išeisti galiu daug naudingiau ir įdomiau.

Kur dingo pinigai? Viena dažniausių problemų, kuria skundžiasi žmonės, kad lyg nieko ir nepirko, bet pinigai vistiek kažkur dingo. Perkant vieną daiktą per mėnesį gali puikiai įvertinti, kur dingsta tie pinigai (dažniausiai įvairiems niekams). Sakoma, kad prisijaukinti naują įprotį reikia 21 dienos. Turiu pripažinti, kad šį įprotį prisijaukinti užtruko daug ilgiau, tačiau po trejų metų jaučiuosi visiškai išsilaisvinusi nuo impulsyvaus pirkimo ir pinigų švaistymo. Mes tiesiog nesilankom prekybos centruose, geriau keliaujam į parką, o sutaupyti pinigai investuojami į patirtis arba tiesiog keliauja į santaupas. Renkuosi kiekybę vietoj kokybės ir žaviuosi minimalizmu – mažiau daiktų, daugiau oro kvėpuoti.

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

This December 31st (or any day you choose), why not reflect on what you loved about the past year, all that you accomplished and where you are today? Think about your true intentions going forward on the life you want to create – and then let go! Be honest and stay open to the greatness that unfolds around you throughout the year and focus on what truly matters. Have a great time and create lasting memories!

Love,

E.

1
Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience “The Top of Europe” in Swiss

Standing on The Top of Europe (Jungfraujoch) 3,454 metres above sea level, you can feel it with your first step: this is a different world. It’s one you have to experience! My little one was screaming out loud her joy! With icy air streams across your face, crunchy snow under your feet and breathtaking views The Top of Europe Mountains experience was the highlight of our holiday. The experience I will never forget.


Stovint Jungfraujoch – The Top of Europe, 3,454 metrai virš jūros lygio, su pačiu pirmuoju žingsniu pasijauti lyg visai kitame pasaulyje. Pojūtis toks, kurį žodžiais sunku nupasakoti – jį reikia patirti. Top of Europe pasitinka su žvarbiu lediniu vėju, pučiančiu tiesiai į veidą, traškančiu sniegu po kojomis ir tiesiog kvapą gniaužiančiais vaizdais… Neišdildomi įspūdžiai visai šeimai, mažoji tiesiog spiegė iš džiaugsmo žaisdama sniege! Ši patirtis, iš savaitę trukusių atostogų trejose šalyse, buvo pati įsimintiniausia ir įspūdį paliko visam gyvenimui!

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in SwissGreen Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

The Top of Europe is a high-altitude building located in the Alps in Switzerland. The building is surrounded by glaciers and eternal snow fascinates everyone! It is located in between the well-known mountains Mönch and Jungfrau and the only way to get there is the train. Train and snow –  two things needed to ensure my daughter has an unforgettable experience! But believe me, this time adults too were speechless too. The train station is the highest one in Europe! We started our trip from Grindelwald train station and were enjoying the view through the window. You can see how the view is getting more and more wintery in the photos!

Grindelwald. If you are planning to visit the Top of Europe, I would recommend staying in Grindelwald. You can stay in these amazing traditional Swiss houses as in the picture above for a very decent price – it was even cheaper than our apartment rent in Zurich! I wish we knew about these wonderful houses before the trip!


The Top of Europe yra pastatas dideliame aukštyje Šveicarijos Alpėse. Šis pastatas, apsuptas ledynų ir amžino sniego, nepalieka abejingų! Pastatas įsitaisęs tarp dviejų gerai žinomų kalnų Mönch ir Jungfrau, vienintelis būdas jį paskiekti – traukiniu. Traukinio kelionė ir sniegas – to pakanka, kad mano dukrytei iš laimės apsvaigtų galva! Bet patikėkit, ši patirtis apuka galvą ir suaugusiems! Top of Europe traukinių stotis yra aukščiausia pasaulyje! Savo kelionę pradėjome Grindelwald esančioje traukinių stotyje ir kildami traukiniu stebėjome besikeičiančius, vis žiemiškesnius vaizdus už lango.

Grindelwald. Jeigu planuojate kelionę į Top of Europe, labai rekomenduoju apsistoti Grindewald miestelyje nakvynei. Galite apsistoti nuostabiuose tradiciniuose šveicariškuose nameliuose už labai prieinamą kainą – netgi pigiau, nei mums kainavo apartamentai Ciuriche. Gaila, kad nežinojome to prieš važiuodami! Įsivaizduokit tokį vaizdą pro langą, geriant puodelį kavos…

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

The train trip takes more than an hour but it doesn’t feel long at all when you are enjoying these amazing scenes through the window. It makes you forget about the time and you feel completely disconnected. However, last bit of the trip is in the tunnel and when you step out from the train on The Top of Europe. This is an amazing experience for people who are in love with mountains and nature in general. It is perfectly suitable for parents with young children too, so it’s a perfect family holiday destination!


Visa kelionė traukiniu  užtrunka virš valandos, tačiau stebint tokius vaizdus už lango, laikas nei kiek neprailgsta. Jautiesi atsiribojęs nuo šiuolaikinio skubančio pasaulio ir tiesiog mėgaujiesi šia minute. Paskutinį kelionės etapą įveiki kildamas tuneliu ir išlipi jau kalno viršūnėje – Top of Europe.  Tai nuostabi patirtis žmonėms mylintiems kalnus ir gamtą, puikiai tinka keliauti šeimoms su vaikais.

If you are planning to go there… Check the weather forecast as there’s no point in going up if the Jungfraujoch is covered in clouds – you won’t see any beauty around! We were very lucky with the amazing sunny day! Also, dress in multiple layers so that you can adapt to the different temperatures throughout the day – it was very warm in Grindelwald and freezing cold in the mountains!

I honestly recommend taking this experience! It was the highlight of our holiday and well worth the costs! Even though this experience isn’t cheap but if you are in Swiss I don’t think there is something better than this! By the way, it’s free for kids under 6 years old.


Planuojantiems ten apsilankyti… Visų pirma pasitikrinkite oro prognozes. Nėra reikalo ten kilti debesuotą dieną, nes paprasčiausiai nieko nesimatys! Mums tikrai pasisekė su oru, diena buvo saulėta, tad vaizdai buvo kerintys. Taip pat, apsirenkite sluoksniais, kad galėtumėte prisitaikyti prie besikeičiančios temperatūros dienos eigoje – prieš kylant, apačioje buvo taip šilta, kad nereikėjo nei striukės, o kalnuose – gili žiema!

Pabaigai pasakysiu, jog tai buvo viena įspūdingesnių kelionių ir patirtis, kurią rekomenduoju visiems. Nors kelionė į Top of Europe nėra pigi, būnant Šveicarijoje tai turbūt viena geriausių patirčių, į kurią galite investuoti – beje, vaikams iki 6 metų kelionė nieko nekainuoja, tik suaugusiems.

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers

Disclaimer. Please note, I have not been paid for this post. As always, I have shared my honest opinion.

Work With Me

Love from The Top of Europe,

E.

 

0

Review | Upcycled “LeaF” Backpack

If you saw my interview on Eco Chat with “LeaF” founder, you already know that “LeaF” is a sustainable brand that makes upcycled handbags and backpacks. All stylish creations are made from unwanted clothes, that otherwise would end up in a landfill.


Jeigu skaitėtė mano interviu Eco Chat rubrikoje su “LeaF” įkūrėja, jau žinote, kad “LeaF” prekinis ženklas atstovauja tvariajai madai.  “LeaF” kuria stilingas rankines ir kuprines iš nebedėvimų drabužių, kurie kitu atveju tiesiog atsidurtų šiukšlyne.

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

I was looking for stylish and comfortable yet eco-friendly backpack for a very long time. A backpack is perfect for active mums – perfect for travelling, running after little one and hiking mountains. I am very happy I discovered “LeaF” – I have this backpack less than two months, but it already visited quite a few countries and hiked mountains!


Jau seniai ieškojau ne tik stilingos, patogios, bet ir ekologiškos kuprinės. Aktyvioms mamoms nėra nieko geriau už kuprinę – su kuprine patogiausia keliauti, bėgti paskui dukrytę, kopti į kalnus. Labai džiaugiuosi atradusi “LeaF” – kuprinę turiu vos antrą mėnesį, o ji jau spėjo aplankyti ne vieną šalį ir užkopti ne į vieną kalną!

“LeaF” backpack is minimalistic design – plain and simple, so goes with any outfit. It is very roomy, comfortable, soft and very lightweight, therefore perfect for travelling. The lighter your backpack, the more you’ll enjoy walking long distances and hiking, which makes a great difference on your trips. The backpack is very sturdy and high quality, I am sure it will last forever! There are so many adventures waiting for us!


“LeaF” kuprinė yra minimalistinio dizainio – paprasta ir neperkrauta detalėmis, tad ją paprasta derinti. Ji talpi, patogi ir labai lengva, todėl puikiai tinka kelionėms. Kuo lengvesnė kuprinė, tuo labiau galėsite mėgautis ilgais pasivaikščiojimais, ar kopimu į kalnus. Nors kuprinė lengvutė ir minkšta, ji labai tvirta bei kokybiškai pagaminta, tad esu tikra, jog tarnaus ilgai ir lydės mane dar daugybėje kelionių!

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season


“LeaF” is a perfect brand for eco-minded travellers and makes a great gift for active people. From day one, this backpack is always with me! It feels good to know that wearing “LeaF” products is like giving a second chance for an old clothing! For more information or to buy please visit LeaF.


Disclaimer. Thank you, LeaF for sending me the backpack for the purpose of this review. Please note, I have not been paid for this post. As always, I have shared my honest opinion.

Work With Me

Love,

E.

0
Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Lazy days in warm beaches, tropical drinks, and perpetual sunshine may sound as perfect holiday. But for me, it sounds… boring. Don’t get me wrong, I love the sun! But even more, I love active holidays! I am always eager to explore: to know the culture, to see real life, nature, to meet local people and to know their traditions. You can’t say you have been travelling in Greece if you spent all days in a hotel! I am so happy, that my family absolutely enjoys travelling in any season, in any weather. Last year, when we were visiting Schwarzwald (Black Forest) in Germany I was dreaming to see it again in autumn colours. And it happened! Even in a pouring rain, we enjoyed every moment!


Tingios dienos šiltam paplūdimyje, tropikiniai gėrimai ir amžinai šviečianti saulė – taip daugeliui skamba tobulos atostogos. Tačiau man, tokios atostogos skamba… nuobodžiai. Nesupraskite manęs klaidingai, saulę aš labai myliu! Bet dar labiau aš myliu aktyvias atostogas! Aš visada nekantrauju atrasti kažą naujo: pažinti naują kultūrą, pamatyti ne viešbučio nušlifuotą, bet tikrą vietinį gyvenimą, gamtą, susipažinti su naujais žmonėmis, jų tradicijomis. Juk negalite sakyti, kad keliavote po Graikiją, jeigu visą laiką praleidote viešbutyje gurkšnodami kokteiliukus ir gulėdami prie baseino. Mes su šeima drąsiai keliaujame bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru! Pernai, kuomet lankėmės Švarcvalde (vok. Schwarzwald ‘Juodasis miškas’) svajojau čia sugrįžti ir pasigrožėti mišku rudenį. Ir noras išsipildė! Pliaupiantis lietus negalėjo sugadinti nuotaikos ar sumenkinti įspūdžių!

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

“Wherever you go, no matter what the weather— always bring your own sunshine”

 With colourful leaves, a fog lying over the valleys and with the sun lending the landscape a magical light The Black Forest in autumn really cast a spell on you! No wonder autumn is a peak time in the Black Forest, when people are coming to enjoy autumnal walks and local wine festivals. This is the best time to enjoy walk in the forest and recharge your inner batteries, no matter weather! On one rainy day, we visited All Saints Abbey and waterfalls near Oppenau. So magical, so beautiful! And after such a rainy walk, a perfect way to get cosy and warm is with some local wine and traditional onion tart.

Never let the weather ruin your trip (Rainland – sorry, England, was a perfect place to learn to embrace the rain) – always carry a sunshine in your heart. And live. Because most people simply exist – to live is the rarest thing in the world!


 Tos sodrios rudeniškos palvos, pakilęs rūkas slėniuose bei kalvose liūliuojantis medžių viršūnėmis ir viską užliejanti auksinė saulės šviesa… Juodasis miškas rudenį iš tiesų užburia! Ne veltui, ruduo čia yra piko metas, kuomet žmonės plūsta pasigėrėti rudeniškais vaizdais, bei aplankyti vietinius vyno festivalius. Rudeninis pasivaikščiojimas čežant lapams tikra atgaiva širdžiai, nepaisaint ir lietingo oro! Šį kartą mes aplankėme All Saints Abbey ir krioklius esančius šalia Oppenau miesto. Magiška ir stebuklinga! O po tokio lietingo pasivaikščiojimo, jaukiai sušyli prie židinio skanaudamas vietinio vyno bei tradicitinio vokiško svogūnų pyrago.

Niekada neleiskite orui pagadinti jums išvykos (gyvendama Anglijoje susigyvenau su lietumi) – neškitės saulę širdyje ir nepasitenkinkite tiesiog buvimugyvenkite!

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Love,

E.

0