Your Style

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 1

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres

Today on Eco Chat – an inspirational London based eco-designer Laura Zabo. She is creating eco-friendly fashion by upcycling scrap tyres, that would otherwise end up in a landfill. With a bit of creativity, Laura uses scrap tyres to replace leather in everything from belts, bags and shoes to guitar straps and dog harnesses. When her upcycling journey began and what inspired her – everything revealed in our Eco Chat.


Šiandien Eco Chat rubrikoje – ekologiškos mados dizainerė, kurianti ir gyvenanti Londone – Laura Zabo. Ji kuria ekologišką madą perdirbdama naudotas padangas, kurios kitu atveju kauptųsi sąvartynuose teršdamos aplinką. Pasitelkdama savo kūrybiškumą, naudotas padangas Laura paverčia stilingais diržais, batais, rankinėmis, gitarų diržais ar šunų pavadėliais. Kaip prasidėjo ši ekologiško dizaino kelionė ir kas ją įkvėpė – visi atsakymai mūsų pokalbyje.

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 2

“We need to find imaginative and creative eco-solutions for the increasing amount of waste on our planet and transform it into useful and sustainable treasure”

Tell about yourself.

I am an eco-designer who upcycles scrap tyres and inner tubes to create high-quality vegan fashion accessories, such as belts, jewellery, guitar straps, dog accessories, handbags and clothing. My range of products continuously expanding and I will soon be introducing a new collection of shoes and sandals. I believe that by using creativity and imagination we can find effective and innovative solutions to clean up our planet.

What inspired you to create Laura Zabo?

I have always been interested in animals, nature and saving the planet, but what really catalyzed my interest was my life-changing trip to Tanzania. I discovered some brightly painted car tyre sandals at a Maasai market and from that moment I was inspired to make it my mission to upcycle as many scrap tyres as I can.


Papasakokit apie save.

Aš esu ekologiškos mados dizainerė, kuri perdirba dėvėtas padangas bei kameras paversdama jas aukštos kokybės veganiškais mados aksesuarais, tokiais kaip diržai, papuošalai, gitarų diržai, šunų antkakliai ir pavadėliai, rankinės ir netgi  drabužiai. Mano kūrybinė kolekcija nuolat plečiasi ir netrukus aš pristatysiu naują avalynės kolekciją. Aš tikiu, kad pasitelkdami kūrybiškumą ir fantaziją mes galime rasti efektyvius ir inovatyvius sprendimus, kaip išvalyti mūsų planetą.

Kas jus įkvėpė sukurti Laura Zabo?

Mane visuomet domino gyvūnų gerovė, gamtos bei planetos išsaugojimas, bet iš tikrųjų visa tai katalizavosi po kelionės į Tanzaniją, pakeitusios visą mano gyvenimą. Kelionės metu, Maasai turguje aš pamačiau spalvingas šlepetes, pagamintas iš padangų. Tai ir buvo momentas, įkvėpęs mane gyvenimo misijai – perdirbti kuo daugiau padangų.

La Pepa Eco Chat

What message are you trying to pass for people with your creations?

I want to promote the message of recycling and upcycling and show the world that anyone can do it. I want to inspire others to help clean up the planet and respect nature and every living creature.

What do you do when you’re not working?

I love learning new things,  travelling and exploring new places and listening to music. I also enjoy keeping active, doing sports and training my body and mind. My work is my hobby so in my free time, I love to experiment and craft new things that I have never done before.


Kokią žinutę siekiate perteikti žmonėms savo kūryba?

Aš siekiu perduoti žinutę apie perdirbimą ir savo pavyzdžiu parodyti, jog kiekvienas gali tą daryti. Aš noriu įkvėpti kitus padėti išvalyti mūsų planetą nuo atliekų, gerbti gamtą ir kiekvieną gyvą būtybę.

Ką veikiate kai nedirbate?

Man patinka mokintis naujų dalykų, keliauti ir atrasti naujas vietoves, klausytis muzikos. Man taip pat patinka būti aktyviai, sportuoti ir treniruoti tiek kūną, tiek protą. Mano darbas yra kartu ir mano hobis, todėl laisvu metu mėgstu eksperimentuoti, bandau kurti naujus dalykus, tokius, kokių dar nebuvau bandžiusi.

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 3

La Pepa Eco Chat

What accomplishment are you most proud of and why?

I love my jewellery and skirts because they are made in the signature ZABO style. I am also proud of my EU-registered sandal design and I am also looking forward to my first cruelty-free and eco shoe collection. I am proud that all my products have my distinct style.

What is something you think everyone should do at least once in their lives?

I think that when you feel a deep karmic calling to do something, do not hesitate, trust your instincts and see what happens.


Kokiu savo pasiekimu labiausiai didžiuojatės ir kodėl?

Man patinka mano papuošalai ir sijonai, nes jie atspindi išskirtinį ZABO stilių. Taip pat didžiuojuosi ES registruotu savo batų dizainu ir nekantrauju pristatyti savo pirmą cruelty-free ekologiškų batų kolekciją.  Didžiuojuosi tuo, kad visi mano produkti pasižymi išskirtiniu mano stiliumi.

La Pepa Eco Chat

La Pepa Eco Chat

Which book would you recommend to read for everyone/movie to watch?

Peaceful Warrior – I watch it many times on a regular basis, and I am also constantly watching the videos of contemporary lifestyle gurus.

If you had to describe yourself in five words, what would they be?

Curious, ambitious, creative, brave, a bit mad!


Kokią knygą paskaityti/filmą pažiūrėti rekomenduotumėte kiekvienam?

Taikus Karys – žiūrėjau jį daugybę kartų. Taip pat patinka žiūrėti įvairius šiuolaikinio gyvenimo būdo guru videofilmus.

Jeigu galėtumėte save apibūdinti penkiais žodžiais, kokie jie būtų?

Smalsi, ambicinga, kūrybiška, drąsi ir šiek tiek išprotėjusi!

 

https://laurazabo.co.uk/

La Pepa Eco ChatIf you could change something in the world, what would it be?

I would like people to love each other more. Human mentality is too judgmental and prejudiced; we think that the world is based on our personal knowledge and we find it hard to accept different beliefs, religions, or behaviours, so humanity is always in conflict with something and with each other.

What would you most like to learn and why?

I would like to learn to be more patient with myself and with others. I would also like to learn to go with the flow, not force things and let things progress in their own rhythm.

What goals do you have for the next five years?

I aim to extend my business to other countries, highlight the importance of recycling/upcycling to the world and to live in balance with our planet.


Jeigu galėtumėte pakeisti vieną dalyką pasaulyje, kas tai būtų?

Norėčiau, kad žmonės labiau vienas kitą mylėtų. Žmogaus mentalitetas yra per daug smerkiantis, pilnas išankstinio nusistatymo ir prietarų. Mes tikime, kad pasaulis turi atitikti mūsų asmeninius įsitikinimus ir nepriimame skirtingų įsitikinimų, religijų ar elgesio. Todėl žmonija nuolat skęsta konfliktuose.

Ko labiausiai norėtumėte išmokti ir kodėl?

Labiausiai norėčiau išmokti būti kantri sau ir kitiems. Dar norėčiau išmokti plaukti pasroviui, neforsuodama įvykių ir leisdama jiems progresuoti natūraliai.

Koks jūsų tikslas ateinantiems peniems metams?

Aš siekiu išplėsti savo verslą kitose šalyse, atkreipti dėmesį į perdirbimo svarbą ir gyventi harmonijoje su mūsų planeta.

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 4

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 5

Can you share some creative eco-solutions with La Pepa Blog readers?

Regarding tyres, I think there are endless solutions to reuse them, for example as shoe soles, furniture and even in building construction.

We should use less plastic and collect all the waste which is recyclable and put it to good use.

I have given up shopping for new products and I try to save and refresh my dresses, or buy second hand or unwanted items. I strive to be an eco-conscious buyer.

I am a proud vegan, I don’t use or eat products which harm animals. Every living creature is fantastic in its own way, we must stop categorizing them based on our subjective opinions.

What would you wish for La Pepa Blog readers?

Everyone has an inside artist them and unlimited creativity. We should use these skills to have a happier life, to love each other more and to improve our lives and our surroundings. Together we can make a significant difference to this planet.


Gal galite pasidalinti kūrybiškais-ekologiškais patarimais su La Pepa Blog skaitytojais?

Kalbant apie padangas, manau, kad yra daugybė galimybių kaip jas perdirbti – pavyzdžiui panaudoti kaip batų padus, baldus ar netgi statyboms.

Turėtume naudoti mažiau plastiko ir rinkti visas atliekas, kurios gali būti perdirbtos ir naudingai panaudotos.

Aš daugiau nebeperku naujų produktų – stengiuosi saugoti turimas sukneles ar jas atnaujinti, perku dėvėtų drabužių parduotuvėse. Stengiuosi būti sąmoninga pirkėja.

Didžiuojuosi, jog esu veganė – ne tik nevalgau, bet ir nenaudoju nieko, kas gali pakenkti gyvūnams.  Kiekvienas gyvas padaras yra savaip nuostabus, mums derėtų nustoti juos skirstyti remiantis savo subjektyviomis nuostatomis.

Ko palinkėtumėte La Pepa Blog skaitytojams?

Kiekvieno mūsų viduje slypi kūrėjas, su neišmatuojamu kūrybiškumu. Panaudokime šiuos sugebėjimus tam, kad paverstume gyvenimą laimingesniu, kad labiau vienas kitą mylėtume ir kad pagerintume ne tik gyvenimą, bet ir aplinką. Drauge mes galime tiek daug nuveikti mūsų planetos labui!

La Pepa Eco Chat


Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 6

Laura’s recycled tyre goods are absolutely leather-free and will make perfect gifts for your loved ones, cyclists, vegans and eco-conscious friends and relatives. Recently it has been PETA Vegan Approved!

For more information or to buy please visit Laura Zabo.

Eco Chat | UK Designer Laura Zabo Creates Eco-Friendly Fashion with Upcycled Tyres 7


eco chat

Thank you for the Eco Chat, Laura.

My reviews on Laura Zabo Products:

Ethical Pets | Upcycled Tyre Dog lead 

Eco Style | Vegan and Eco-Friendly Upcycled belts for Mother and Daughter

Eco Style | WoodWatch wooden watch review

Eco Style | WoodWatch Sustainable Wooden Watch review

A wristwatch is not only great accessory—it’s practical. Yes, your phone tells time too, but depending on the situation nothing can be more disruptive, distracting, and disrespectful than someone constantly pulling their phone out to check the time. There’s been a shift back to the good old wristwatch, but this time with an eco-twist. Perhaps the most sustainable types of watches are those made of wood, therefore a wooden watch is a great investment in your sustainable wardrobe.


Laikrodis ant riešo yra ne tik puiki stiliaus detalė, jis dar ir praktiškas. Taip, laiką pasitikrinti galite ir telefone, tačiau būna tokių situacijų, kuomet nuolatinis telefono tikrinimas labai blaško aplinkinius ir gali atrodyti labai nepagarbiai. Paskutiniu metu pastebimas senų gerų laikrodžių ant rankos renesansas, tačiau smagiausia žinia ta, kad populiarėja ekologiški laikrodžiai. Ko gero draugiškiausias aplinkai variantas yra medinis laikrodis. Taigi, medinis laikrodis yra puiki investicija ekologijai neabejingoms fashionistoms, kuriančioms ekologiškus spintos turinius.

Eco Style | WoodWatch wooden watch review

I was dreaming about wooden watch for a long time, so I was over the moon when WoodWatch offered to send me their watch to review. WoodWatch stands for craftsmanship. As watches are handmade, each of their watches is completely unique. They also support Trees For All in planting trees in the Philippines by donating the number of trees needed to produce their watches to Trees For All.

I chose a stylish and elegant Femme watch, made of natural maple wood and finished with silver details and I am totally in love! It came in an eco-friendly package, the watch is super lightweight and absolutely beautiful. I like the lighter wood because it works with every outfit and is just perfect for the Spring season. Wood feels really good on skin because unlike metal, plastic or leather, it’s more comfortable and less affected by the elements (I don’t even want to think about metal on a cold day!). No wonder I am a huge wood lover.


Aš labai seniai svajojau apie medinį laikrodį, todėl galite įsivaizduoti mano džiaugsmą, kuomet WoodWatch pasiūlė man atsiųsti jų laikrodį. WoodWatch reprezentuoja meistriškumą ir unikalumą, kadangi kiekvienas laikrodis yra rankų darbo. Kompanija taip pat remia Trees For All inicatyvą sodinti medžius Filipinuose ir dovanoja tokį patį kiekį medžių, kiek prireikia jų laikrodžių gamybai.

Iš jų puslapio išsirinkau stilingą ir elegantišką Femme laikrodį su sidabro spalvos detalėmis, pagamintą iš klevo. Laikrodukas buvo pristatytas ekologiškoj pakuotėj iš kartono ir medžio drožlių. Aš esu absoliučiai įsimylėjusi šį laikrodį! Pasirinkau šviesios medienos laikroduką, nes jis lengvai derinamas ir yra tiesiog tobulas pavasariui. Mediena, skirtingai nei metalas, plastikas ar oda, yra labai maloni prie kūno nepaisant metų laikų ar temperatūros – net nenoriu pagalvoti apie pvz metalą šaltą dieną! Nenuostabu, kad esu didelė medžio gaminių mylėtoja.

Eco Style | WoodWatch wooden watch review

Eco Style | WoodWatch wooden watch review

What I really love about this watch is that the strap is easily adjustable with the screwdriver included. My wrist is very tiny and I always struggle to find a right size! I removed few pieces and it was just perfect for me. It also comes with few extra bits in case you need to extend the strap.


Vienas iš didžiausių šio laikrodžių pliusų, nekalbant apie ekologijos pusę, yra tai, kad laikrodžio apyrankė yra labai paprastai padidinama arba pamažinama. Kadangi mano riešas labai smulkus, aš visuomet vargstu ieškodama tinkamo dydžio apyrankės. Prie šio laikrodžio pridėtas specialius atsuktuvas, kurio pagalba pamažinau laikrodžio apyrankę iki man tobulo dydžio. Prie laikrodžio taip pat būna pridėta ir papildomų detalių, jeigu kartais norėtumėte apyrankę padidinti.

Eco Style | WoodWatch wooden watch review

Eco Style | WoodWatch wooden watch review

This watch isn’t just functional but also a really beautiful accessory which I feel good wearing. It makes a clear statement on who I am, representing my values and beliefs. It’s such an easy, classic and simple accessory that’s now a staple in my everyday outfit. I am so in love with it that I added it into my Eco Recommendations section.


Šis laikrodis yra ne tik funcionali, bet ir labai graži stiliaus detalė, kuri tarsi atspindi tai, kas aš esu, kokie yra mano įsitikinimai ir vertybės. Dėl to dėvėdama šį laikrodį jaučiuosi itin gerai ir jis jau tapo mano mylimiausia stiliaus detale! Netgi įtraukiau jį į savo Eco Rekomendacijų skiltį.

WoodWatch Sustainable Wooden Watch review

WoodWatch Sustainable Wooden Watch review

WoodWatch Sustainable Wooden Watch review

A Wooden watch is a great style detail, but most importantly, they are kind to the earth and to others. Just how I like it.

You can shop WoodWatch watches or buy a gift card online here and the best part – if you want to be super unique, you can create your own watch! Amazing, I know.


Medinis laikrodis yra stiliaus dalis ir kaip nuostabu, kuomet aksesuaras ne tik puošia, bet ir reprezentuoja ekologijos idėjas: draugiškumą gamtai ir aplinkiniams. Būtent tai, kas man svarbu.

WoodWatch laikrodžius ir dovanų kuponus galite užsisakyti online, bet smagiausia, kad galite susikurti savo unikalų laikrodį! Tobula, žinau.

Love,

E.

Balm Balm Rose Geranium Perfume review

Review | Balm Balm Rose Geranium Perfume

We all love perfume, but do we know that hidden behind their pleasant scents are typically chemicals linked to hormone disruption, reproductive problems, allergies and even cancer? From sneezing to rash and headache, many people suffer an allergic reaction to perfume—even when it’s on someone else. “Anything that gives perfume an odour is very likely going to be an allergen,” says Dr. Heather Patisaul, a biologist at North Carolina State University who studies the way environmental exposures mess with human development. No wonder, after all these facts, I am looking for a natural and non-toxic perfume alternatives.


Visos moterys myli kvepalus, bet ar visos žino, kad už malonių kvapų slepiasi įvairūs chemikalai, ardantys hormonų veiklą, sukeliantys alergijas ir netgi siejami su vėžiu? Nuo čiaudulio iki bėrimų ir galvos skausmų – tokias pasekmes gali sukelti kvepalai, net jei pasikvepinusi ne jūs, o jūsų kolega. “Bet kas, kas kvepalams suteikia kvapą, greičiausiai bus alergenas”, sako Dr.Heather Patisaul, biologė, kuri studijuoja kaip aplinkos veiksniai įtakoja žmogaus vystymąsi. Žinodama šiuos faktus, bandau pamažu pereiti prie natūralių, ne toksiškų kvepalų ir atrasti sau tinkančius naujus kvapus.

Balm Balm Rose Geranium Perfume review

Balm Balm Rose Geranium 33ml £22

I am very thankful to Balm Balm for an opportunity to try their natural, non-toxic, made in England single note perfume. All ingredients are 100% Organic, 100% Natural and approved by the Soil Association. It comes in a simple yet cute 33ml perfume bottle. You can choose from Rose Geranium, Mandarin, Bergamot, Spearmint, Lavender, Ylang Ylang scents. I decided to go for a romantic rose scent – Rose Geranium. It is described as a nostalgic, spirited, graceful and vibrant perfume. It is very light and fresh, perfect for upcoming spring and summer.


Esu labai dėkinga Balm Balm už galimybę susipažinti su jų kuriamais natūraliais, vienos natos kvepalais, kurie pagaminti Anglijoje. Visi ingredientai yra 100% ekologiški, 100% natūralūs ir patvirtinti Soil Association. Kvepalų buteliukas paprastas, minimalistinis, 33ml talpos. Galima rinktis iš tokių kvapų kaip Rožių, Mandarinų, Bergamotės, Šaltmėtės, Levandų, Ylang Ylang. Aš nusprendžiau išbandyti romantišką rožių kvapą – Rose Geranium. Šis kvapas apibūdinamas kaip nostalgiškas, energingas ir gracingas. Jis yra labai lengvas ir gaivus, puikiai tinkantis artėjančiam pavasariui bei vasarai.

Balm Balm Rose Geranium Perfume review

But the best part is that Each of Balm Balm Single Note Eau de Parfums can be combined with any of the others to create your own individual mood and scent! I am obsessed with citrus smells, so I am thinking of trying Mandarin or Bergamot later too. For those of you who are used to more mainstream scents, this probably won’t last long enough on your skin as it linger for about few hours, but if you’re looking for a more natural alternative to perfume, this would be a brilliant alternative. And the size is perfect to carry it in a handbag –  just spritz a bit on when you feel stressed or tired and it’s a perfect pick-me-up!


Bet geriausia dalis yra tai, kad visus Balm Balm vienos natos kvepalus, galima maišyti tarpusavyje, taip išgaunant  jums patinkančius ir nuotaiką atitinkančius skirtingus derinius. Kadangi aš esu įsimylėjusi citrusinius kvapus, labai noriu išbandyti Mandarinų ir Bergamotės kvapus. Tiems, kas myli stiprius kvapus, vienos natos kvepalai neįtiks tuo, kad jie tikrai neišsilaiko ilgai (kvapas išlieka apie 2-3 valandas), tačiau tai puiki alternatyva ieškantiems natūralių kvepalų. Be to, jų dydis yra puikai tinkamas nešiotis rankinėje, tad bet kuriuo metu galite purkštelėti kvepalų, kurie kaip mat pakels nuotaiką.

Balm Balm Rose Geranium Perfume review

PS: 40% off for Balm Balm products today only! here

Love,

E.

Balm Balm Rose Geranium Perfume has been provided by Love Lula for the purpose of an honest review.

For more information on Balm Balm, please visit their dedicated brand page.

sustainable fashion

Your 7-Step Guide to a Sustainable Wardrobe

Did you know that the fashion industry is ranked as a major source of pollution in the world, right up there with oil and agriculture?  Sustainable fashion also called eco fashion, is a part of the growing design philosophy and trend of sustainability, the goal of which is to create a system which can be supported indefinitely in terms of human impact on the environment and social responsibility. At the early stage, sustainable fashion clothes looked very radical and defiantly, however, this is in the past. Today sustainable clothes look just like any other clothes. Dressing more “sustainably” sounds great in theory, but it’s hard to know where to even begin. Keep reading for my suggestions on how to reduce your fashion footprint today.


Ar žinojote, kad mados pramonė yra viena didžiausių aplinkos teršėjų besirikiuojanti šalia naftos pramonės ir agrokultūros? O ar teko girdėti apie neetiškas darbo sąlygas tokias kaip vaikų darbas, neįtikėtinai žemi atlyginimai? Tai – tikroji mados kaina. Ekologiškoji mada (dar vadinama tvarioji mada) – drabužių gamintojus vienijanti idėja, skatinanti vystyti aplinkai draugišką mados pramonę ir etišką požiūrį į darbą neaukojant stiliaus. Nors anksčiau dauguma tvariosios mados modelių atrodė labai radikaliai ir iššaukiamai, dabar viskas pasikeitė – vadinamosios etiškos mados produktai, niekuo nesiskiria nuo įprastinių. Skirtumas tas, kad visoje gamybos grandinėje naudojamos pažangiausios ir aplinkai draugiškos technologijos. Nors tvarioji mada skamba ir gražiai, daugelis nė nenutuokia nuo ko pradėti. Taigi, dalinuosi su jumis Ekologiškos mados gidu.

sustainable fashion

Find out where your clothes comes from

Why it matters? Because thousands of people are killed while making our clothes. Also, you may have heard of the unethical labor practices such as child workers, sweatshops and unbearably low wages. I strongly recommend watching  ‘The True Costs’ a feature-length documentary film that explores the impact of fashion on people and the planet.


Kodėl tai svarbu? Nes gamindami drabužius žūsta tūkstančiai žmonių, jie išnaudojami, darbo sąlygos baisios, o dirba net vaikai. Labai rekomenduoju pažiūrėti dokumentinį filmą “The True Cost” – apie mados įtaką žmonėms ir planetai.

Wear what you already have

Start with what you already have because transitioning to sustainable fashion doesn’t call for a shopping day. Don’t worry about where clothes you already have come from, it’s more sustainable to continue to wear them rather than buying new sustainable brands’ clothes. The best way to reduce your environmental footprint is to take care of your clothes and extend their lifetime: pay attention to laundering, learn basic repairs – such as replacing a loose thread or a missing button. When items wear out replace it with a more responsible brand. Until then, wear what you already have and don’t buy new clothes for every occasion – be creative with your clothes and play with accessories.


Pradėkite nuo jau turimų drabužių, nes noras pakeisti  spintos turinį ekologišku dar nepateisina naujų pirkinių. Nesijaudinkite iš kur jūsų jau turimi drabužiai atkeliavo, nešioti turimus yra daug ekologiškiau nei pirkti naujus, tvarios mados drabužius. Geriausia ką galite padaryti norėdami sumažinti savo ekologinį pėdsaką, tai  rūpintis savo turimais drabužiais, kad galėtumėte juos dėvėti kuo ilgiau – atkreipkite dėmesį į skalbimo instrukcijas, įsiūkite sagas ar susiūkite iširusias siūles. Kuomet drabužis susidėvi ir ieškosite naujo – ieškokite tvarios mados gamintojų drabužių. O iki tol dėvėkite tai ką turite ir nepirkite naujų drabužių kiekvienai progai, būkite kūrybingi su jau turimais drabužiais ir žaiskite su papuošalais, kad suteiktumėte turimiems drabužiams naują įvaizdį.

sustainable fashion

Develop Personal Style and forget Fashion trends

Sustainable fashion is about being stylish rather than trendy. Being stylish is about having an individual taste, knowing what looks great on you, reflecting your lifestyle and beliefs. Being trendy is only about being up-to-date with the latest fashion trends, but trends come and go. The fast fashion industry has completely changed the fashion cycle. Not so long ago collections were released a couple of times a year – now new styles arrive in stores each and every week. When transitioning to a sustainable wardrobe you have to forget about the trends of fast fashion and focus on creating your personal style instead. I like fashion and I do check the trends but it doesn’t mean I am running to buy trendy clothes. Last year we made a pact with my husband to buy only one item a month and that one item might be not clothing. Following trends simply gives me new ideas how to play with my wardrobe and accessories or inspires me to create something new.


Ekologiškoji mada dėmesį skiria ne tendencijoms, o asmeniniui stiliui. Stilius yra individualus dalykas, kuris iš mados ir tendencijų išrenka tai, kas kiekvienam asmeniškai tinka, atitinka jo gyvenimo būdą, požiūrį į daiktus, kūno linijas ir daugelį kitų aspektų. O tendencijos ateina ir išeina. Greitoji mada absoliučiai pakeitė mados ciklą. Neseniai kolekcijos buvo skirtos skirtingiems metų laikams, dabar jos plūsta į parduotuves kas savaitę. Bandant pereiti prie ekologiškos mados, pamirškite tendencijas, atraskite bei puoselėkite savo stilių. Taip, man patinka sekti mados tendencijas, bet tai nereiškia, kad lekiu į parduotuvę pirkti madingų drabužių. Jau antri metai, kuomet su vyru laikomės sutarties pirkti po vieną daiktą per mėnesį, na ir be abejo, ne visuomet tai būna drabužis. Tendencijų sekimas tiesiog suteikia man naujų idėjų, kaip kurti įdomius įvaizdžius su turimais drabužiais, ar įkvėpimo sukurti kažką naujo.

sustainable fashion

Know your fabrics

You think cotton and all these materials that are grown naturally have no threat for your health. Unfortunately, conventionally grown cotton packs a huge pesticide punch and is one of the most chemical-laden crops in the world. All these chemicals around us cause allergies. Bamboo receives lots of eco-buzz because it’s easy to grow without pesticides and is quick to replenish itself, bamboo fabric is naturally antibacterial and repels odour. Learn more about your fabrics, here is a useful guide to natural and eco friendy fabrics.


Daugelis mano, jog medvilnė ir kiti natūraliai užauginti pluoštai neturėtų kelti pavojau jūsų sveikatai. Tačiau tradiciškai auginama medvilnė dėl stipriai išaugusios drabužių pramonės tręšiama taip, kad tampa tiesiog pesticidų bomba. Dar pridėkime cheminius dažus ir prašom, turime alergiją. Paskutiniu metu labai giriama bambuko medvilnė, kadangi bambukas greitai auga, jų nereikia tręšti, be to, bambuko pluoštas nesukelia alergijų. Norintiems daugiau sužinoti apie įvairius pluoštus, siūlau paskaityti šį ekologiškų pluoštų gidą.

sustainable fashion

Green Your laundry routine

The chemicals we wash our clothing in leave residues in the fabrics – residues that rub into our skin all day.  Not to mention, all the chemicals from conventional laundry products that run into the sewer wreak havoc on our ecosystem. Green laundry detergent does the same job without the harsh, synthetic chemicals that harm the environment and pose health hazards. To save energy, wash on low heat, only wash full loads and hang your clothes to dry. If you need to dry clean your clothes, look for a green cleaner which offers a non-toxic and environmentally safe alternative.


Cheminiai skalbikliai palieka chemikalų likučius mūsų drabužiuose. Šie trinasi į mūsų odą, o iš skalbimo mašinos vanduo su chemikalais kenkia ekosistemai. Ekologiškas skalbiklis atlieka lygiai tą pačią funckiją plaunant drabužius, tik be pavojaus mūsų sveikatai ir aplinkai. Taip pat svarbu skalbiant taupyti elektrą, kiek įmanoma rečiau džiovinti drabužius mašinoje, vietoj to tiesiog padžiauti juos. Na, o prireikus sauso valymo, ieškokit ekologiškų valyklų.

sustainable fashion

Reduce –> Reuse —> Recycle

You don’t always have to buy new when you need something. Shopping used is not only a great way to reduce your environmental footprint, it can save loads of money too! If you don’t like this idea, shop collections that use reclaimed fabrics. You can also organise a swap party with your friends where you can swap clothes or sell them using apps.  To cut down on waste, try not to throw away your clothes when you’re through with them. Donate good quality clothes and reuse or recycle those worn out.


Prireikus naujo drabužio nebūtina pirkti naujo, galima įsigyti ir dėvėtą. Taip ne tik sumažinsite savo ekologinį pėdsaką, bet ir sutaupysite pinigų. Jeigu ši idėja jums nepatraukli, pirkite drabužius, kurie pagaminti iš antrinio naudojimo medžiagų. Taip pat galite suorganizuoti su draugėmis mainų vakarėlį, kur galėsite pasikeisti drabužiais, parduoti drabužius naudojant įvairias programėles. Arba atiduokite savo nedėvimus drabužius tam, kam labiau reikia, sugalvokite kaip kūrybingai juos pernaudoti, o netinkamus naudojimui drabužius atiduokite perdirbimui.

sustainable fashion

Prioritize Quality over Quantity

This is my motto now. I have the smallest wardrobe ever, but it feels so freeing! I know what I have and I know where to find it. Clothes quantity doesn’t mean you look good. I would rather have one good quality top than three cheap tops that worn out after few washes. Creating a more sustainable wardrobe isn’t complicated, but it does require some thought, planning and a shift in priorities.


Svarbiausia rinktis kokybę vietoj kiekybės, nes didelis drabužių kiekis spintoje dar nereiškia, jog gerai atrodai. Šiuo metu mano turima drabužių spinta yra mažiausia kokią esu turėjusi, užtat žinau, kad visi drabužiai joje yra mano mylimi ir nešiojami. Ekologiškąją madą įsileisti nėra sudėtinga, tam tiesiog reikia skirti šiek tiek laiko, planavimo ir susidėlioti vertybes. Sėkmės kuriant ekologišką stilių!

Love,

E

perilla alpaca bed socks

Eco Style | Perilla Alpaca Socks

How to survive cold days? With snuggly alpaca wool socks! Alpaca is incredibly lightweight and warm. Second only to silk for strength, alpaca is comparable to the luxurious softness of cashmere yet more durable and far more hard wearing than both. On top of that, alpaca fibre is eco-friendly. It does not contain the allergen lanolin like sheep fiber does which must be washed with harsh chemicals to get off the lanolin. This leads to watershed pollution when those chemicals and detergents go down the drain. Because alpaca doesn’t contain this allergen, no harsh washing is needed.

Perilla is offering the finest quality British made alpaca socks for all family. The whole process until a pair of socks is made takes up to 9 months! I have been kindly sent to try 3 pairs of Perilla socks: bed socks, Three Quarter Socks, and Wellington Boots socks.


Kaip išgyventi šaltas dienas? Su šiltomis alpakos vilnos kojinėmis! Alpakos vilna yra ypatingai lengvas ir švelnus pluoštas, kuris pasižymi ypatingumu šiltumu. Alpakos vilna priskiriama prabangiausiems ir švelniausiems pluoštams, tokiems kaip kašmyras ir yra ypatingai stipri, patvari. Be to, alpaka yra ekologiška, kadangi yra natūralios prigimties ir neturi lanolino, kuris dažnai būna šalinamas cheminiu būdu.

Perilla siūlo aukščiausios kokybės Britanijoje pagamintas alpakos vilnos kojines visai šeimai. Procesas, kol pagaminama kojinių pora, užtrunka net devynis mėnesius! Perilla man atsiuntė išbandyti trijų skirtingų rūšių kojines: lovos kojines, trijų ketvirčių ir guminiams batams skirtas kojines.

Eco Style | Perilla Alpaca Socks 14

PERILLA BED SOCKS

perilla alpaca bed socks

Bed socks £16

Those lovely loose ribbed alpaca bed socks are made of undyed natural pure baby alpaca, keeps your feet at a perfect temperature at night than any other fibre. Alpaca fiber is naturally thermo-regulating, meaning that they keep you warm when you’re cold, and cool when you’re hot.  Being smoother than wool, alpaca has a very low prickle factor; if you can’t wear ‘itchy’ wool alpaca provides a superior alternative. Bed socks are great for new mother’s getting up in the night and feeding babies as they get back to sleep quickly or for any other occasions when you have to wake up often. They were very useful when my daughter was ill.


Šios lengvos ir laisvos alpakos vilnos kojinės pagamintos iš alpakos jauniklių vilnos, palaiko idealią kojų temperatūrą naktį. Alpakos plaukas yra unikalus tuo, kad yra sudarytas iš tuščiavidurių ląstelių, kas padeda atsiskleisti puikioms termoreguliacinėms savybėms: alpakos vilna šildo kai šalta ir neleidžia perkaisti kai šilta. Kadangi alpakos vilna “nekanda”, ją galima dėvėti ant grynos odos be jokio diskomforto. Šios lovos kojinės ypatingai naudingos mamoms su kūdikėliams, kuomet naktį dažnai reikia keltis maitinti, keisti sauskelnes. Arba bet kokiu atveju, kuomet reikia dažnai keltis – man jos labai pagelbėjo kuomet dukrytė sirgo.

perilla alpaca bed socks

ALPACA THREE QUARTER SOCKS

perilla alpaca socks

Alpaca Three Quarter Socks £18

 I am avoiding carpet as it’s so much easier to clean floor without carpets. Especially when you have messy child and dog! However, that means the floor in my home is very cold and these socks have been super useful for padding around the house. Super-soft, warm and comfortable for brisk days or indeed, any cold environment.


Aš sąmoningai vengiu kilimų namuose, kadangi paprastas grindis daug lengviau prižiūrėti bei valyti, kas labai svarbu namuose turint padykusį vaiką ir šunį. Tačiau tai reiškia, kad grindys namuose gana šaltos. Šios trijų ketvirčių alpakos vilnos kojinytės puikiai tinka vaikštinėti po namus ir idealiai šildo.

perilla alpaca socks

WELLINGTON BOOT SOCKS 

perilla alpaca wllington socks

Wellington Boot socks £30

One of my New Years resolutions was to spend more time with my daughter outdoors. I made a promise to do it every day no matter the weather. I bought new wellies and wearing them with warm socks I can stay outdoors for hours. These fabulous knee length socks are ribbed with an in-built cushioned sole and hand linked toe seams, for extra comfort. They are lightweight and warm, and provide a great layer of high performance insulation.


Vienas iš mano naujametinių pažadų buvo praleisti daugiau laiko su dukryte lauke. Kasdien. Nepaisant blogo oro. Tam įsigijau guminius batus ir su šiltomis kojinėmis lauke išbūti kiek noriu. Labai džiaugiuosi gavusi šias specialiai guminiams batams skirtas ilgas kojines – ypatingai šiltos ir patogios.

perilla alpaca bed socks

Perilla offers a wide range of socks so you can choose suitable for your lifestyle: hiking socks, walking socks, sailing socks. Natural, breathable, antibacterial fibre that naturally repels bacteria and odour means you can wear a pair of socks for weeks (should you feel the need!) and they remain odourless and soft. Perfect for the mountaineer or long distance sailer where sock changes are impractical. Embrace the arrival of long-life socks!


Tai tik kelios rūšys Perilla kojinių, kurias pasirinkau pagal savo gyvenimo būdą. Perilla siūlo ir kojines skirtas kalnų kopinėjimui, ilgų distancijų ėjimui, būriavimui, slidinėjimui. Natūralus, leidžiantis odai kvėpuoti antibakterinis pluoštas nelaiko savyje prakaito kvapo, todėl šias kojines esant reikalui galima dėvėti ištisas savaites ir išvengti blogo kvapo. Puikus pasirinkimas keliaujantiems!

Love,

E.