Earth Overshoot Day | Move the Date

Earth Overshoot Day | Move the Date 1

Earth Overshoot Day | Move the Date

In 2018, Earth Overshoot Day lands on August 1. Earth Overshoot Day (previously known as Ecological Debt Day) marks the date when we (all of humanity) have used more resources than our planet can renew in the entire year. This year marks the earliest overshoot day it has ever been and currently we are using 1.7 earths a year. In less than 8 months humanity has exhausted nature’s budget for the year and now we live using resources, that belongs to future generations.  Wouldn’t it be great if we could #movethedate and conserve natural resources for four children?


2018 metais, Rugpjūčio 1 d žymi Žemės Pereikvojimo dieną. Žemės pereikvojimo diena (anksčiau buvo vadinama Aplinkosauginės Skolos diena) žymi dieną, kai žmonės sunaudoja išteklius (tiek miško, švaraus oro, vandens, dirvožemio ir kt.), skirtus visiems metams ir pradeda vartoti ateinančioms kartoms skirtus išteklius. Kitaip tariant, mums reikėtų 1.7 žemės, kad resursų pakaktų metams. Per mažiau nei 8 mėnesius, žmonija išsekino natūralių gamtos išteklių metinį biudžetą. #movethedate judėjimas sieka “pastumti” šią dieną toliau, kad nesiskolintume tiek daug resursų iš mūsų vaikų.

Green Travellers | Camping with Kids in Exmouth Country Campsite

This day arrives earlier and earlier each year due to our overfishing, overharvesting, overconsumption and our emissions of acrbon dioxide that are higher than the earth can absorb. It comes with such problems as of biological diversity, deforestation, soil erosion, decline in fishing, freshwater scarcity and carbon dioxide concentrations. Wealthy countries uses the majority of the resoursces, because they buy and then waste a lot of food, use a lot of energy etc. If all people would live like Australians or Americans, we would need 5 planets. In European Union people would need 3 planets. Only Asia and Africa are an offset because they do not use up planet’s resources within a year. Below you can see Earth Overshoot dates for different countries.


Į problemų skaičių, susijusių su „ekologijos pereikvojimu“ patenka biologinės įvairovės praradimas, miškų žūtis, dirvos erozija, žvejybos nuosmukis, šviežio vandens trūkumas ir anglies dvideginio atmosferoje koncentracija, kas veda link klimato kaitos ir rūsčių sausrų, miškų gaisrų ir uraganų. Daugiausia išteklių sunaudoja išsivysčiusios šalys. Čia nuperkama, o vėliau iššvaistoma labai daug maisto, eikvojama daug elektros ir t.t.. Jei visi Žemės gyventojai gyventų taip, kaip australai ar amerikiečiai, mums reikėtų penkių tokių planetų. Europos Sąjungos šalyse gyvenama taip, kad reikėtų trijų Žemės dydžio planetų. Tai atsveria tik Azijos ir Afrikos šalys,  kurios per metus neišnaudoja metinių išteklių. Apačioje galite matyti atskirų šalių Žemės Pereikvojimo dieną.

Earth Overshoot Day | Move the Date 2

#MoveTheDate

So how can we move the date? A reduced consumption. Simple and effective way out. It’s not about new technologies or politics, it’s all about you and me. We all can live a simpler life, with less stuff, less hassle, less waste.

Where to start? Maybe you can read some books or watch documentaries to learn more about the sustainability? It can inspire you to make some changes. Maybe you can join me on No Shopping Challenge in order to reduce your consumption? For a week, a month or whatever you choose. It can change your shopping habits. Also, it’s very important to reduce your meat and dairy products consumption because one-third of our greenhouse gas emissions come from agriculture. I would suggest watching Cowspiracy documentary, which is a good source of information on this topic. If you cannot live without meat, maybe try a “Meatless Monday” tradition?

It’s very important to teach our kids to be conscious consumers too – they are our future. These articles about kids as consumers could be a great food for thoughts – Commercialised Childhood Part 1 and Part 2.

All in all – Less is More. Less Driving – More Walking. Less Shopping – More Reusing/Upcycling. Less New – More Used. Less Meat – More Plants. Less chemicals – More Natural. Consume Less – Live Well.


Tai kaip mes galime pastumti šią dieną šiek tiek toliau? Atsakymas labai paprastas – sumažintas vartojimas. Šiuo atveju, neturime atsakomybės perkelti naujoms technologijoms ir politikoms, atsakomybė ir kiekvieno iš mūsų. Mes galime gyventi paprasčiau, su mažiau daiktų, mažiau pertekliaus ir mažiau atliekų.

Kur pradėti? Galbūt perskaičius keletą knygų ar pažiūrėjus dokumentinių filmų ekologijos tema jus apims noras daryti pokyčius? Galbūt prisijunkite prie mano iššūkio Metai be Apsipirkinėjimo, kad sumažinti vartojimą? Kad ir savaitei, mėnesiui – kiek jums išeina. Net ir per trumpą laiką gali pasikeisti jūsų apsipirkinėjimo įpročiai. Dar labai svarbu sumažinti mėsos ir pieno produktų vartojimą, kadangi gyvulininkystės pramonė yra vienas didžiausių taršos šaltinių, kuri pagamina daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei transporto priemonės. Rekomenduoju šia tema pažiūrėti dokumentinį filmą Cowspiracy. Jeigu negalite be mėsos gyventi, galbūt įveskite “AuGalingo Pirmadienio” tradiciją, kuomet valgomas tik augalinis maistas?

Labai svarbu atsakingo vartojimo mokinti ir mūsų vaikus – nes jie, mūsų ateitis. Šie straipsniai, apie vaikus kaip vartotojus, gali būti maistas jūsų mintims – Sukomercinta Vaikystė 1dalis ir 2dalis.

Apibendrinus – Mažiau yra Daugiau. Mažiau važinėjimo automobiliu – Daugiau vaikščiojimo. Mažiau apsipirkinėjimo – Daugiau antrinio panaudojimo. Mažiau naujo – daugiau dėvėto. Mažiau mėsos – daugiau augalų. Mažiau chemijos – daugiau natūralumo. Vartokime Mažiau ir Gyvenkime Daugiau.

Eco Style | Simply Perfect Summer Dress

For more information please visit Earth Overshoot Day website.


DisclaimerPlease note, I have not been paid for this post. As always, I have shared my honest opinion.

Work With Me

Love,

E.