March 2018

La Pepa Blog

My Year Without Shopping | February Update

February proved that having kids and being on a shopping ban doesn’t work together very well. February has been marked as a month of my first fail. I had to make a purchase which doesn’t fit any of our exceptions: it wasn’t essential, it wasn’t an experience neither it was a replacement. What was it? An outfit my daughter picked for a Book Day in school. There were quite a few characters that I was able to make an outfit from the stuff I had at home, but she declared she wanted to be Alice in Wonderland and rested her case. As I didn’t have any blue fabric I decided to buy a ready outfit for her, which we agreed to sell next year before a Book Day so another girl can enjoy it.


Vasario mėnuo įrodė, jog vaikai ir neapsipirkinėjimas yra du sunkiai suderinami dalykai. Taigi, vasario mėnuo pažymėtas pirmu mano nuklydimu. Į namus atkeliavo pirkinys, kuris neatitinka iššūkio išimčių: šis daiktas nėra skirtas esminiams poreikiams, tai nėra patirtis ar daikto pakeitimas. Kas tai per daiktas? Apranga dukrytės Knygos dienos šventei mokykloje. Siūliau net keletą personažų iš jos mylimų knygučių, kuriems aprangą galėjau padaryti iš to, ką turėjau namuose, bet ji griežtai pareiškė, kad nori būti Alisa iš Stebuklų šalies ir taškas. Kadangi nieko tinkamo namuose Alisos suknelei neturėjau, nusprendžiau nupirkti. Sutarėme, kad prieš Knygos dienos šventę kitais metais ją perleisime kitai mergytei.

My Year Without Shopping | February Update 1

It seems that she really challenged me this month! Look what this creative soul did with her shoes! Luckily, February is also my daughters birthday month. Melita’s auntie gifted money to buy a birthday outfit, so we bought new shoes, a party dress and some hair accessories. As this was a gift from her aunt, I haven’t treated it as our purchases.


Rodos praėjusį mėnesį mažoji tikrai išbandinėjo limitus. Pažiūrėkit, kaip ši kūrybinga siela pasigražino batus! Laimei, vasario mėnuo taip pat buvo ir dukrytės gimtadienio mėnuo. Šia proga teta Melitai padovanojo pinigų, už kuriuos ji turėjo išsirinkti gimtadienio aprangą. Pinigų užteko suknelei, naujiems batukams ir keletui plaukų aksesuarų. Kadangi tai buvo dovana nuo tetos, šių pirkinių nepriskaičiavau prie mūsų išlaidų.

My Year Without Shopping | February Update 2

SNOW DAY

As you may know, last days of February/First day of March we experienced a proper winter here in the UK (as a majority of Europe too). We literally been snowed in and couldn’t even do our weekly food shopping, however, it was simply the best weekend ever! We were unable to get to work, therefore we were free to get outdoors and enjoy the snow!  We had a snow fight, we made snow angels and built dens and enjoyed sledging of the snowy hills.


Kaip daugelis iš jūsų žino, paskutinėmis vasario dienomis/pirmomis kovo dienomis, Didžiąją Britaniją (kaip ir daugelį kitų Europos šalių), aplankė tikra žiemą! Kadangi čia praktiškai niekada nesninga, automobilių padangos nėra keičiamos į žiemines šaltuoju metų laiku, todėl iškritus sniegui, eismas sustoja. O tokio kiekio sniego, per aštuonerius gyvenimo Anglijoje metus, dar nebuvau mačiusi! Autobusai buvo atšaukti, mašina stovėjo pusnyje, o patys buvome įkalinti namuose ir negalėjome netgi nusigauti iki parduotuvės maisto, tačiau tas savaitgalis buvo vienas geriausių ir įsimintiniausių! Į darbus nereikėjo, todėl galėjome laisvai lėkti į lauką mėgautis sniegu! Mėtėmės sniegu, darėme sniego angelus, statėme tvirtoves ir žinoma, čiuožinėjom nuo kalnų.

My Year Without Shopping | February Update 3

My Year Without Shopping | February Update 4

My Year Without Shopping | February Update 5

As we do not have proper winter clothes, we went outdoors often, but for short periods of time, to make sure we won’t get too cold. We didn’t have a sledge too, so we made a cardboard sledge! Later, my brother came over with real sledge so we had fun sledging with our wild husky! It was such a great time, however, my heart is broken to see what happened after the Snow Day…


Kadangi tokiai rimtai žiemai neturėjome tinkamų drabužių, ėjome į lauką dažnai ir trumpiems intervalams, kad nespėtume sušalti. Neturėjome ir rogučių, tad čiuožinėjome su savo gamybos rogutėmis iš kartono dėžės. Vėliau mus aplankė brolio šeima su tikromis rogutėmis, tad dūkom pasikinkę mūsų laukinį haskį! Galite suprasti, kad Sniego Dieną praleidomi tikrai smagiai, tačiau vėliau pamatyti vaizdai tikrai stipriai nuliūdino…

This is so sad! And it’s a perfect example why I cannot stand the cheap plastic stuff.  When you buy something, it’s always worth to invest in a quality, because cheap plastic – NEVER LASTS LONG and it’s simply a waste of money and planet resources.  Choose quality, because

Quality is an investment in the future


Vaizdas tikrai liūdnas… Ir tai yra puikus pavyzdys, kodėl aš negaliu pakęsti pigių plastikinių niekalų. Perkant naują daiktą visuomet verta investuoti į kokybę, nes pigus plastikas – NIEKADA NETARNAUJA ILGAI. Tai paprasčiausias švaistymas jūsų pinigų ir planetos resursų. Rinkitės kokybę, nes

Kokybė yra investicija į ateitį

My Year Without Shopping | February Update 6

To sum up, after two months of My Year Without Shopping, I feel really proud – I bought an absolute NOTHING for myself and here is a list of total spendings:

January: 0 (read January update here)

February: 1

I know, that March will be an easy month to resist shopping as it’s my birthday month and I will be spoiled anyway! It’s also a month of our holiday and I have plenty of motivation to save money for the road trip we are planning. We will visit France –> Germany –> Switzerland –> and will stay in Italy with my parents for Easter celebration. Travelling is the best investment!


Viską susumavus, po dviejų mėnesių My Year Without Shopping iššūkio, savimi tikrai didžiuojuosi – sau neįsigijau absoliučiai NIEKO! Ir štai kokie bendri išlaidų rezultatai:

Sausis: 0 (Sausio mėnesio apžvalga)

Vasaris: 1

Žinau, kad kovo mėnesį susilaikyti nuo pirkinių nebus labai sudėtinga – kovo mėnuo, yra mano gimtadienio mėnuo, todėl bet kokiu atveju būsiu palepinta. Taip pat, kovo mėnesio gale planuojame šeimos atostogas, kurios yra puiki motyvacija pinigų taupymui. Keliausime per Prancūziją –> Vokietiją –> Šveicariją –> ir galiausiai apsistosime Velykoms pas mano tėvus Italijoje. Kelionės yra patys geriausi pirkiniai!

Happy Spring everyone!

Love,

E.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion

 Meet Simona Uvarovaite – eco-designer and “Yours Again” founder. She believes that denim is one of the most interesting materials, which becomes only more charming by time. Yours Again aims to embrace the beauty and imperfection of reclaimed denim and transform it into unique pieces: denim vests, accessories and homeware items. Today on Eco Chat we are talking about Yours Again story.


Susipažinkite su eko dizainere ir prekinio ženklo “Yours Again” įkūrėja – Simona Uvarovaite. Ji tiki, kad džinsas yra viena įdomiausių medžiagų, kuri su laiku įgauna vis daugiau šarmo. Yours Again siekia priimti grožį ir netobulumą perdirbto džinso, kuris Simonos rankose prikeliamas antram gyvenimui – seni džinsai virsta džinsinėmis liemenėmis, aksesuarais, ir virtuvės produktais. Šiandien Eco Chat rubrikoje kalbamės apie Yours Again atsiradimą ir gyvavimo istoriją.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion

“In order to be really sustainable and not to harm the environment, you should not produce anything at all”

Tell us about yourself.

I always knew I want to be a designer. I was admiring interior design since I was a child. Therefore after finishing school, I started interior design studies at the Academy of Arts in Vilnius. Even though I was dreaming about these studies for a long time, after one year I terminated my studies and decided to go studying in Copenhagen. I wanted new challenges, new environment and new connections. First two years I studied design technology and then enrolled to study a sustainable fashion.

When you became interested in a Sustainable Fashion?

I always was “green”, however, I became really interested in a sustainable fashion only when I started studying it. During our studies, we learnt a lot about fashion impact on the environment, various unethical manufacturing practices and behind scenes of the fashion industry. I couldn’t ignore what I knew so I started deepening my knowledge on my own. I felt like it’s impossible to live the way I lived before – I wanted to change my shopping habits and tell everyone what I know.


Papasakokite apie save.

Visada žinojau, kad noriu būti dizainere. Nuo mažens mane žavėjo interjero dizainas, todėl baigusi mokyklą įstojau į Vilniaus Dailės akademiją, interjero dizaino specialybę. Ir nors šios studijos ilgai buvo mano svajonė, pasimokiusi ten metus, nusprendžiau nutraukti mokslus ir išvažiuoti mokytis į Kopenhagą. Norėjau naujų išbandymų, naujos aplinkos ir naujų pažinčių. Pirmus du metus mokiausi dizaino technologijų, tada įstojau į tvarios mados bakalaurą.

Kada pradėjote domėtis tvaria mada?

Visada buvau ‘žaliukė’, tačiau tvaria mada domėtis pradėjau tik įstojus į bakalaurą. Mokydamiesi daug sužinojom apie mados daromą žalą gamtai, įvairias neetiškas gamybos praktikas bei šios industrijos užkulisius. Nebegalėjau ignoruoti to, ką žinau ir pradėjau pati gilintis ir plėsti savo žinias. Pačiai atrodė nebeįmanoma gyventi taip, kaip iki tol ir norėjosi pakeisti savo pirkimo įpročius bei pasakoti aplinkiniams tai, ką žinau pati.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion 19

Tell us “Yours Again” story.

“Yours Again” arose from the big desire to create ethically and aesthetically. After finishing my studies I completed my internship at one Danish designer. I helped him to source eco-friendly suppliers. One day we were discussing with him how everyone understands sustainable fashion from their own perspective and he told me something, that I couldn’t get out of my head: in order to be really sustainable and not to harm the environment, you should not produce anything at all. In that case, you are not consuming resources and not creating any waste. His words hold true, however, I couldn’t accept it as I was dreaming of being a designer all my life. I started to think, how to create and produce without using new materials. And then I came up with the idea to use what is already produced. I decided to start my own business and create new clothes from old.


Kokia yra “Yours Again” atsiradimo istorija?

“Yours Again” atsirado iš didelio noro kurti etiškai ir estetiškai. Baigusi mokslus atlikau praktiką pas vieną danų dizainerį. Jam padėjau ieškoti aplinkai draugiškesnių tiekėjų. Vieną dieną su juo diskutavome apie tai, kaip skirtingai kiekvienas supranta tvarią madą ir jis pasakė tai, kas man ilgą laiką neišėjo iš galvos: norint būti tikrai tvariu ir nekenkti aplinkai, turėtum iš viso nieko negaminti. Tada ir ištekliai nenaudojami, ir atliekų nelieka. Tai buvo labai teisingi žodžiai, bet aš, visą gyvenimą svajojusi tapti dizainere, nenorėjau susitaikyti su šia mintimi ir pradėjau galvoti, kaip galima kurti ir gaminti nenaudojant naujų žaliavų. Taip ir kilo mintis naudoti tai, kas jau sukurta. Nusprendžiau pati pradėti savo veiklą bei pabandyti kurti naujus drabužius iš senų.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion 20

Why have you chosen denim for your creative work? Where do you get it from?

I wanted to work with the material which is easy to be sourced, easy to work with and quite predictable. Denim looked like a perfect choice – it can be easily assorted by colour, the texture is quite favourable and the most important thing – with time denim becomes more and more charming. I have a few suppliers who sorts out denim, also there are a lot of people who know about “Yours Again” and wants to donate their unwanted denim. I believe people like to know where their unwanted clothes end up and to see their transformation.

Do you do all of your sewing alone?

I try to, as much as I can because then I can easily control all the designing process, pick matching colours and make changes.  However, sometimes I simply don’t have enough time and need help.


Kodėl savo darbams pasirinkote būtent džinsą ir iš kur jo gaunate?

Norėjau dirbti su medžiaga, kurios lengva gauti, su kuria lengva dirbti, bei kuri būtų gan nuspėjama. Džinsas pasirodė kaip tobulas pasirinkimas – jį lengva atrūšiuoti spalvomis, jo gan palanki tekstūra bei, kas svarbiausia – su laiku džinsas įgauda tik daugiau šarmo. Turiu keletą tiekėjų, kurie atlieka šį išrūšiavimą, taip pat nemažai žmonių, žinančių apie “Yours Again” veiklą, nori atiduoti savo nebenešiojamus džinsus. Manau, kad žmonėms patinka žinoti, kur atsiduria jų nebenešiojami drabužiai bei matyti, kuo jie pavirsta.

Ar visus produktus siuvate pati?

Stengiuosi kuo daugiau siūti pati, kadangi tada galiu lengvai kontroliuoti visą dizaino procesą ir parinkti tinkamas spalvas bei daryti pakeitimus eigoje. Tačiau kartais tam nelieka laiko ir reikia pagalbos.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion

How do you think, are Lithuanians interested in sustainable fashion? Is it difficult to find ethical fashion client?

I believe we are in a good direction. I remember after finishing the first course I was looking for an internship in Lithuania – I couldn’t find even one sustainable brand. It was like 5 years ago. Now there are some options available to choose from! Even though Lithuanians are still quite sceptical about sustainable fashion, I believe it’s only a matter of time when people will understand more and will accept a sustainable fashion.

There are quite a few directions of “Yours Again” activity -it’s fashion, interior and kitchen products. Even though it’s quite difficult to find clients for my fashion products, we already have some business clients – we offer upcycled denim aprons for cafes. Our business clients are very happy to be involved in our creation process, we always take on board their opinion and we give them a chance to contribute to the sustainable development in Lithuania.


Kaip manote, ar lietuviai domisi tvaria mada? Ar lengva surasti Lietuvoje surasti etiškos mados klientą?

Manau, judame teisinga kryptimi. Pamenu, kai po pirmo kurso ieškojau praktikos Lietuvoje – negalėjau rasti nei vieno tvarios mados ženklo. Tai buvo gal prieš 5 metus. Dabar tikrai būtų iš ko rinktis! Ir nors lietuviai kolkas dar skeptiškai į tai žiūri, manau tai tik laiko klausimas, kada tvari mada taps labiau suprantama ir priimtina.

“Yours Again” turi keletą veiklos sričių – tai mados, interjero bei virtuvės produktai. Ir nors mados klientų rasti kolkas gan sunku, tačiau verslo klientų jau turime – siūlome perdirbto džinso prijuostes kavinėms. Verslo klientai džiaugiasi galimybe aktyviai dalyvauti kūrybos procese, į jų norus visada atsižvelgiama bei jiems suteikiama galimybė prisidėti prie tvaraus vystymosi Lietuvoje.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion

“Yours Again” – is it your main work?

This is my main work, however, I also work as a freelancer. I help for Danish companies to find factories in Lithuania and carry out various graphic artworks.

What are your future plans and visions related to “Yours Again”?

My biggest dream probably would be to have my own factory, where all upcycling process would be smooth and easily controlled. One of my near future plans is to include a social group in my work. I would love to help to include socially fragile people into community activities.


Ar “Yours Again” yra pagrindinė jūsų veikla, ar turite ir kitą darbą?

Tai yra pagrindinė mano veikla, tačiau taip pat dirbu kaip laisvai samdoma darbuotoja. Padedu danų kompanijoms rasti gamyklas Lietuvoje, atlieku įvairius grafinius darbus.

Kokie jūsų ateities planai bei svajonės susiję su “Yours Again”?

Didžiausia svajonė turbūt būtų turėti savo gamyklą, kur visas perdirbimo ir dizaino procesas būtų sklandus ir lengvai kontroliuojamas. O vienas artimesnių ateities planų būtų kokios socialinės grupės įtraukimas. Labai norėčiau prisidėti prie socialiai remtinų žmonių įtraukimo į visuomenės veiklą.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion 21

What is the most exciting thing about your creative work and the most difficult?

With no doubt, the most difficult thing is a manufacturing process. We have to disassemble all denim in order to save every centimetre of the material. When we are selecting matching colours and textures and only then we sew everything. Very often there isn’t enough of denim, we have to disassemble a new pair of jeans and start everything again. However the result we get after completing everything successfully is absolutely the best – our final product is always unique, charming and it’s like a confirmation that it was worth all the hassle!

What book to read/film to watch you would recommend for everyone?

Safia Minney “Slave to Fashion“.


Kas jūsų veikloje labiausia džiugina ir kas yra sunkiausia?

Sunkiausia – vienareikšmiškai gamybos procesas. Visus džinsus ardome, taip išsaugodami kelis papildomus medžiagos centimetrus. Tada parenkame derančias spalvas ir tekstūras, prideriname lekalus ir viską siūname. Labai dažnai džinso neužtenka, reikia ardyti naują porą, iš naujo derinti. Tačiau tai, ką gauname visa tai sėkmingai atlikę džiugina labiausiai – galutinis produktas visada unikalus, žavintis ir tarsi patvirtinantis – buvo verta!

Kokią knygą paskaityti / filmą pažiūrėti rekomenduotumėt kiekvienam?

Safia Minney ,,Slave to Fashion”.

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion

What other sustainable and eco-lifestyle principles you apply in your life?

I am a minimalist, I don’t like to hoard unnecessary things. I try to shop intentionally -I buy only what I really need and only from those companies that I believe in and I want to support with my money by buying from them. I don’t often go to clothing shops, however, when I go I always spend a lot of time there – I always end up browsing the internet their sustainability policies. I also often shop second-hand clothes and furniture.

Talking about food, I try to avoid unnecessary packaging, I do not buy plastic bags. I think the most important thing is not to feel uncomfortable, all these eco lifestyle principles can be really easily applied in our daily life and becomes a habit.

What would you wish to La Pepa Blog Readers?

I will quote Mahatma Gandhi ,,Be the change you wish to see in the world.”


Kokius dar tvaraus bei ekologiško gyvenimo principus taikote savo gyvenime?

Esu minimalistė, nemėgstu apsikrauti nereikalingais daiktais. Stengiuosi pirkti atsakingai – perku tik tai, ko man tikrai reikia, iš tų firmų ir kompanijų, kuriomis tikiu ir savo pinigais noriu palaikyti. Drabužių parduotuvėse lankausi retai, bet kai lankausi, tai praleidžiu labai daug laiko – visada internete pradedu skaityti prekinio ženklo ‘tvarumo politiką’. Taip pat dažnai apsiperku dėvėtų drabužių arba baldų parduotuvėse.

Perkant maisto produktus taip pat vengiu nereikalingų įpakavimų, neperku plastikinių maišų. Manau, svarbiausia nejausti diskomforto, visi šie ekologiško gyvenimo principai labai lengvai pritaikomi kasdienybėje ir greitai tampa teigiamu įpročiu.

Ko palinkėtumėte La Pepa Blog skaitytojams?

Pacituosiu Mahatma Gandhi žodžius: ,,Be the change you wish to see in the world.”

Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion


Eco Chat | Yours Again Upcycled Denim Fashion 22

For more information about upcycled fashion please visit Yours Again. And stay tuned for a review and outfit post on Yours Again denim vest and accessories.


eco chat

Thank you for the Eco Chat, Simona!

DisclaimerPlease note, I have not been paid for this post. 

Work With Me

Love,

E.