New Years Resolutions That Changed My Life in Essence

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence 1

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence

The New Year is just around the corner, and many people are indulging in retrospection and reevaluating some of their life choices. New Year’s Eve is a time to celebrate the start of something new and make changes for the better life. I have never been a New Year’s resolution person until a few years ago when together with my husband we made a list (you can read a full post on our first New Year’s Resolutions list here). Completely for fun! All year it was hanging on a fridge (as a reminder!).  After a year we enjoyed looking at our old list and ticking things we achieved so much, that we made a new one! And it became our tradition. Which is good, because we all need to find some time for a reflection and press a reset button. But there were a few resolutions that changed our lives in essence…


Naujieji Metai jau visai šalia. Daugelis žmonių paskutinėmis metų dienomis apgalvoja savo gyvenimo pasirinkimus ir sprendimus. Naujų metų išvakarės – metas švęsti naują pradžią ir apgalvoti pokyčius, kurie pasuktų gyvenimą geresne linkme. Nors niekada nesudarinėjau naujų metų pažadų sąrašo, prieš kelis metus, Naujųjų išvakarėse, su vyru begurkšnojant vyną, visai nerimtai ėmėm ir surašėm savo Naujų Metų pažadus bei iššūkius (visą įrašą apie pirmąjį mūsų pažadų sąrašą galite rasti čia). Visus metus sąrašas kabojo ant šaldytuvo – kad visada būtų prieš nosį. Praėjus metams, mums taip patiko dėti varneles prie išpildytų pažadų, kad sudarėme naują sąrašą! Ir visai netikėtai, tait apo mūsų tradicija. Sakyčiau tai visai naudinga tradicija, nes mums visiems verta kartais sustoti, pagalvoti ir paspausti reset mygtuką. Tačiau vieni pirmųjų naujametinių pažadų pakeitė mūsų šeimos gyvenimą iš esmės…

Travels | Travel With All Your Heart, No Matter the Season

Review | Upcycled "LeaF" Backpack Perfect Choice for Green Travellers

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence 2

Love  experiences rather than things

Life in the 21st century is a fast-paced, consumer-oriented experience where media surrounds us at all times enforcing the idea that happiness is a matter of buying: the newest phone, the best car, the trendiest clothes. It’s like a racing to buy more happiness! It feels so freeing to escape these races and do what really makes you happy! I don’t care how new my phone is, I prefer to spend money on experiences rather than material items as it makes me happier and I feel the money was better spent. The thrill of purchasing things fades quickly but the joy and memories of experiences, from epic adventures to minute encounters, can last a lifetime.

The first resolution on our first New Years’ resolutions list was “Love experiences rather than things”.  That was the best decision ever! Instead of buying things, we started to invest in experiences. Instead of birthday presents, we started giving time to each other.  Travels to other countries, weekend getaways, trips to other cities, National Trust properties, theatre, museums, a simple walk in a park or forest, hiking, camping… We made so many unforgettable memories! I feel very grateful for the year we had.


Gyvenimas 21-ajame amžiuje yra ypatingai greito tempo ir orientuotas į besaikį vartojimą. Iš visų pusių mus atakuoja žinutė, kad savo laimę galime nusipirkti: naujas telefonas, geriausia mašina, madingi drabužiai. Tai tarsi rungtynės, kas nusipirks daugiau laimės! Kokia išlaisvinanti patirtis yra pasitraukti iš šių rungytnių ir daryti tai, kas iš tikrųjų kelia laimę. Man nesvarbu koks mano telefonas, man svarbiau pinigus išleisti patirtims, nes jos man suteikia daugiau laimės ir jausmą, kad pinigai išleisti vertingai. Džiaugsmas nusipirkus naują daiktą greitai išblėsta, tačiau atsiminimai ir patirtys, išlieka visam gyvenimui!

Taigi, pirmasis punktas mūsų pirmajame Naujametinių pažadų saraše buvo “Mylėti patirtis, o ne daiktus”. Tai buvo vienas geriausių mūsų šeimos sprendimų! Vietoj gimtadienio dovanų, dovanojame vienas kitam laiką. Kelionės po skirtingas šalis, savaitgalio išvykos, apsilankymai kituose miestuose, teatras, muziejus, paprasti pasivaikščiojimai po parkus ir miškus, kopimas į kalnus, stovyklavimas… Kiek daug neįkainojamų prisiminimų! Esu nepaprastai dėkinga šiems metams už juos.

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence 3

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence 4

New Years Resolutions That Changed My Life in Essence 5

Buy 1 item a month

Within a year we visited Germany twice, France and Switzerland where we had the most fun Mountains Experience! We had an amazing family holiday in Lithuania, a weekend getaway in Bluestone, enjoyed camping with friends in Exmouth, hiking in Cheddar Gorge, visited lots of National Trust properties (we have a National Trust membership) and so many more trips and attractions! Many people think that you need so much money for it, but we not only travelled a lot but saved more than usual too! How? We simply stopped buying unnecessary things and limited to 1 item a month! If I buy, let’s say a skirt this month, that’s it, I cannot buy anything else. The rule doesn’t apply to such things that you really need – like food, toothpaste etc. It was a challenge at the beginning, but later it helped me to get rid of impulsive buying and saved so much money! People spend so much on a useless stuff. Do you really need another one dress with flowers print, just because it’s beautiful? Every time before I buy, I ask myself “Do I really need it? Do I really want it?“.  I don’t feel like I forbid myself to buy something, I feel there is a better way to spend my money.

 Where has the money gone? This is a common problem many people have. They cannot remember buying something but somehow money disappears from their account. When you are on a Buy 1 item a month challenge it helps to evaluate the way you spend your money and understand where you actually spend your money (usually for useless stuff). They say it takes 21 days to change a habit or to adopt a new one. Well, it took some more for us to adopt the habit to buy 1 item a month, but after three years I feel like I am completely in control of my shopping habits. We never go to spend some time in a shopping centre, I never buy impulsively and we save a lot of money that we can invest in experience or simply add to our savings account. I choose quality over quantity and adore minimalism – less stuff, more fresh air to breath.


Per metus mes aplankėme Vokietiją du kartus, Prancūziją ir Šveicariją, kurioje didžiausią įspūdų paliko apsilankymas Alpių Top of Europe. Vasarą džiaugėmės nuostabiomis atostogomis Lietuvoje su artimaisiais, Anglijoje su draugais stovyklavome Exmouth regione, poilsiavome Bluestone, kopėme į kalnus Cheddar Gorge, aplankėme daugybę National Trust vietų (mes turime išsipirkę NT narystę) ir dar galybė smagių veiklų. Daugelis žmonių mano, kad tam reikia daug pinigų, tačiau mes ne tik daug keliavom neišleisdami daug, bet dar ir sutaupėm. Kaip? Tiesiog nustojom pirkti nereikalingus daiktus, kuomet prieš kelis metus į pirmą savo pažadų sąrašą įtraukėm iššūkį – pirkti tik vieną daiktą per mėnesį. Jeigu šį mėnesį, tarkime pirkau sijoną, reiškia daugiau nieko sau neperku. Žinoma, taisyklė netaikoma būtiniems dalykams, tokiems kaip maistas, dantų pasta ir t.t. Iš pradžių, tai buvo gana didelis iššūkis, tačiau vėliau išmokau susilaikyti nuo impulsyvių pirkimų ir sutaupyti tikrai daug pinigų. Na, ar tikrai jums reikia dar vienos gėlėtos suknelės, nes ji tiesiog graži? Kiekvieną kartą prieš perkant ką nors paklausiu: Ar tikrai man to reikia? Ar tikrai aš to noriu? Aš nebesijaučiu taip, lyg drausčiau sau kažką, aš tiesiog suvokiu, kad pinigus išeisti galiu daug naudingiau ir įdomiau.

Kur dingo pinigai? Viena dažniausių problemų, kuria skundžiasi žmonės, kad lyg nieko ir nepirko, bet pinigai vistiek kažkur dingo. Perkant vieną daiktą per mėnesį gali puikiai įvertinti, kur dingsta tie pinigai (dažniausiai įvairiems niekams). Sakoma, kad prisijaukinti naują įprotį reikia 21 dienos. Turiu pripažinti, kad šį įprotį prisijaukinti užtruko daug ilgiau, tačiau po trejų metų jaučiuosi visiškai išsilaisvinusi nuo impulsyvaus pirkimo ir pinigų švaistymo. Mes tiesiog nesilankom prekybos centruose, geriau keliaujam į parką, o sutaupyti pinigai investuojami į patirtis arba tiesiog keliauja į santaupas. Renkuosi kiekybę vietoj kokybės ir žaviuosi minimalizmu – mažiau daiktų, daugiau oro kvėpuoti.

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

Green Travellers | Mountains Experience "The Top of Europe" in Swiss

This December 31st (or any day you choose), why not reflect on what you loved about the past year, all that you accomplished and where you are today? Think about your true intentions going forward on the life you want to create – and then let go! Be honest and stay open to the greatness that unfolds around you throughout the year and focus on what truly matters. Have a great time and create lasting memories!

Love,

E.

1 Comment