Review | Earth Conscious Natural Deodorant

earth conscious deodorant

Review | Earth Conscious Natural Deodorant

Earth Conscious was founded by two women. Angela is a mother of four and Elly is a mother of three so they perfectly understand how busy life can be and how difficult it can be to switch to a greener healthier lifestyle.  They decided to make a difference and to create 100% natural deodorant that makes a minimal impact on the earth. This is how Natural Deodorant was born.


Earth Conscious įkūrėjos yra dvi moterys Angela ir Elly. Angela yra keturių vaikų mama, Elly yra trijų vaikų mama, todėl jos puikiai supranta, ką reiškia greitas gyvenimo tempas ir kaip sudėtinga gali būti gyventi ekologišką bei atsakingą gyvenimo būdą. Jos nutarė padaryti bent mažą, bet reikšmingą skirtumą ir sukurti 100% natūralų dezodorantą, kuris turėtų minimalią įtaką aplinkai. Taip gime natūralus dezodorantas.

earth conscious deodorant

 

 

This deodorant is never tested on animals, free from toxins, aluminium, parabens and synthetic fragrances, it eliminates body odour without harming your body or our environment because ingredients used are natural and certified organic so once they are washed off the skin they will provide no threat to wildlife, marine life or plants.  You can use from 6 different fragrances:  Citrus, Lavander, Mint, Ylang Ylang, Tropical or simply Pure. I am using Tropical one which is very light and not too strong scent.


Šis dezodoranas nebuvo testuojamas su gyvūnais, jame nėra toksinų, aluminio, parabenų. Jis nekenkia nei jūsų kūnui, nei mūsų aplinkai, kadangi visi ingredientai yra natūralūs, sertifikuoti ir nuplauti nuo kūno bei patekę į aplinką niekam nėra kenksmingi. Galima pasirinkti iš 6 skirtingų kvapų: Citrusinio, Levandų, Mėtinio, Ylang Ylang, Tropikinio arba papasčiausio bekvapio. Aš naudoju Tropikų kvapo, kuris kvepia švelniai saldžiai ir neįkyriai.

Review | Earth Conscious Natural Deodorant 1

However it’s not only about the ingredients it’s about plastic free package too.  I have been encouraged by Earth Conscious to join a Plastic Challenge and I am very happy I found one more eco-friendly product I like.

Make a swith now!


Tačiau girti reikia ne tik sudėtį, bet ir pakuotę, kuri yra draugiška aplinkai.  Earth Conscious mane paskatino prisidėti prie Plastiko iššūkio, įkvėpė ieškoti produktų, kurie yra ne plastikinėse pakuotėse ir paskatino žengti dar kelis žingsnius į priekį mano ekologiškoje kelinėje. Labai džiaugiuosi radusi dar vieną draugišką aplinkai ir man patinkantį produktą.

Review | Earth Conscious Natural Deodorant 2

Lot’s of love,

E.

Tags:
1 Comment
  • Harriet

    June 26, 2016 at 6:46 pm

    I love this! I’ve been looking for a natural deodorant forever!!! Thanks!